Úspěšný projekt

    V rámci 30. výročí sametové revoluce se žáci 8. a 9. ročníku zapojili do projektu, v jehož rámci v předmětech dějepisu a výtvarné výchovy zpracovali ve skupinkách informační výkresy k situaci před třiceti lety. Výkresy pak byly vystaveny na chodbách a schodišti školy.