Den přírodních věd v ZOO

      Dne 5. do 6. října se v Zoo Brno uskutečnily dny přírodních věd pro školy na téma Bouřlivé objevy, kterých se zúčastnily 4 týmy z naší školy. Letošní 10. ročník byl věnován J. G. Mendelovi, jedné z největších postav biologie a Brna, fenomenálnímu vědci, jehož dvousté výročí narození si připomínáme v letošním roce. V návaznosti na to na žáky čekala stanoviště věnující se botanice, meteorologii, či včelám a včelařství.

Týmy složené z žáků, které vybrala učitelka přírodopisu paní Mgr. Ivana Čápková se umístily takto:

7. ročník: 21.-22. a 35.-36. místo z 57 týmů

8. ročník: 38. a 41. místo z 66 týmů

Mgr. Miloš Halúzka: 3. místo z 35 pedagogů

Mgr. Miloš Halúzka