2012/2013

  Mezinárodní programátorská soutěž SGP Baltie4 na téma Vánoce 2012 

    Martin Haas, 1. místo v ČR, 6. Mezinárodně

·         Název týmu: Will

·         Název programu: Baltíkovy vánoce

 

    Lukáš Svítil, postup do finále ČR

·         Název týmu: Světlo

·         Název programu: Baltíkova vánoční čtvrť

 

 

1.            Základní informace o soutěži.
Mezinárodní tvůrčí programátorská soutěž je určená pro děti a mládež obou stupňů základních škol, středních škol a organizací pracujících s dětmi.
Jako programovací nástroje se používají nástroje SGP Baltík 3 a SGP Baltie 4 C#.
Organizátorem soutěže je 
SGP Systems s partnery.

2.            Termíny:
▪ uzávěrka přihlášek a programů - 
11.12.2012 do 12:00 hod.
▪ uzávěrka hodnocení školní poroty - 
19.12.2012 do 10:00 hod.
▪ uzávěrka hodnocení národní poroty - 
23.12.2012 do 23:59 hod.
▪ uzávěrka hodnocení mezinárodní poroty - 
8.1.2013 do 23:59 hod.

  3.           Účastníci soutěže.
Každý účastník soutěže musí mít svůj 
SGP účet (UID) a pod tímto UID se účastní soutěže.
Soutěžit mohou jednotlivci a týmy. Tým musí mít vedoucího týmu a maximálně 4 další členy. Tým do soutěže přihlašuje vedoucí týmu.
Jeden soutěžící může být členem více týmů a zároveň soutěžit jako jednotlivec. Pokud soutěží jako jednotlivec, nemůže být vedoucím žádného týmu. Vedoucí jednoho týmu již nemůže být vedoucím jiného týmu, ani soutěžit jako jednotlivec.

4.            Soutěžní kategorie:
▪ Kategorie A: žáci 0. - 3. třída MŠ+ZŠ.
▪ Kategorie B: žáci 4. - 6. třída ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
▪ Kategorie C: žáci 7. - 9. třída ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
▪ Kategorie D: studenti středních škol (pro soutěž 10.-13. třída).
U týmů platí, že o zařazení do příslušné soutěžní kategorie rozhoduje věk (třída) nejstaršího člena týmu.


5.            Soutěžní témata. 
Vánoce, Mikuláš, advent, zima, zimní sporty.

Typ programu: příběh

6.            Organizace soutěže.
Soutěžící odevzdají do určitého termínu (uzávěrky přihlášek) své soutěžní programy a dále probíhají tzv. hodnotící kola (v dalším textu jen kola).
Soutěž má tato kola: školní, okresní, krajské, národní a mezinárodní.
Do vyššího kola postupují v každé kategorii pouze nejlepší programy z nižšího kola.
Týmům, které postoupí do mezinárodního kola, bude umožněno, před hodnocením mezinárodního kola, nahrát ještě anglickou verzi svého programu.

7.            Bodové hodnocení programů se automaticky vypočítává jako průměr z hodnocení jednotlivých porotců (pro každé kritérium zvlášť).

Školní kolo.
Školní kolo si každá škola organizuje podle svých potřeb tak, jak jí to nejlépe vyhovuje. Učitel může pro organizaci školního kola využít soutěžní server SGP, ale nemusí. Je však nutné, aby do uzávěrky přihlášek zajistil přihlášení minimálně nejlepších týmů v každé kategorii a nahrání jejich programů na soutěžní server SGP. Týmy se mohou přihlásit a programy nahrát samy, nebo to může udělat učitel.

     8.    Ceny pro soutěžící.
Všichni soutěžící budou mít na serveru pro každé kolo k dispozici diplom ke stažení. Vítězné programy budou publikovány na soutěžním serveru SGP.

     9.    Hodnocení soutěžních programů.
Při hodnocení soutěžních programů se budou zohledňovat následující kritéria:
▪ funkčnost programu - max. 10 bodů
▪ originalita nápadu - max. 10 bodů
▪ grafické zpracování - max. 10 bodů
▪ propracovanost programu a jeho interaktivita - max. 10 bodů
V případě rovnosti bodů bude mít lepší pořadí program s menší velikostí souboru bzip (zip).

    10.  Omezení soutěže.
▪ Každý jednotlivec nebo tým může do soutěže poslat pouze jeden program.
▪ Maximální velikost soutěžního souboru BZIP nebo ZIP je 3 MiB, (1 MiB = 1 048 576 bytes).

 

 

 

Seznam zúčastněných škol

  

Národní kola:

Česká republika

Polsko

Rusko

Slovensko

Mezinárodní kolo: Nejlepší z daných států (10)