Saint Patrick's Day (5.r)

    S žáky 5. ročníku jsme věnovali jednu hodinu angličtiny procvičení praktického jazyka v souvislosti s výukou reálií anglicky mluvících zemí. Řekli jsme si zajímavosti o Irsku a blížícím se svátku svatého Patrika. Formou her si žáci rozšířili slovní zásobu, procvičili mluvený i psaný projev a poslech. V návaznosti na irské příběhy o leprikónovi na žáky čekala na konci hodiny zasloužená odměna v podobě, jak je o ní tradováno v pověsti, s níž se žáci rovněž seznámili.

Mgr. Monika Chmelařová