Dějepisná exkurze do Kralic nad Oslavou (8.C)

    16. října se žáci 8.C vydali vlakem a autobusem (a částečně i pěšky) do Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. Seznámili se zde s pohnutými osudy českobratrské tiskárny, která nakonec shořela v Lešně, prohlédli si stálou výstavu o J. A. Komenském a navštívili zbytky místní tvrze a pozoruhodný místní kostel svatého Martina. Bez jakýchkoli dopravních problémů se výprava podle plánu vrátila před 14. hodinou zpět do Rajhradu.

Mgr. Miroslav Hurta