Zápis do 1. tříd

    Dne 10.4. 2018 se konal na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Zapsat se jich přišlo hodně a všichni budoucí prvňáčci se opravdu snažili. Nejprve se představili, pak recitovali nebo zpívali. Na různých stanovištích předvedli, jak umí poznat barvy, geometrické tvary, písmena, číslice, dále kreslili podle předlohy a také si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli. Za snahu a statečnost byli odměněni  dárečky.

 Mgr. Dana Suchánková