Beseda s policií (9.r)

     V pátek 6. 3. proběhla s žáky 9. ročníků beseda s paní nprap. Miroslavou Šimoníkovou z Odboru tisku a prevence Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje. Tématem besedy byla trestní odpovědnost mladistvých. Žáci se stručnou formou seznámili s podstatou a druhy jednotlivých přestupků a trestných činů, jejichž pachateli jsou nejčastěji právě mladiství. V souvislosti s tím byli poučeni o hranici trestní odpovědnosti a případnými opatřeními (tresty), jež mohou být mladistvým udělena. Beseda byla pro zajímavost doplněna i popsanými konkrétními případy z praxe.