Interaktivní testování žáků za pomocí aplikace Plickers

       Ve Výchově ke zdraví jsme se v šestých třídách vrhli do interaktivního testování. Tato metoda ověření znalostí je velice zajímavá jak pro žáky, tak pro učitele. Žáci mají k dispozici QR kódy, díky kterým odpovídají na zadané otázky. Pedagog využije chytrý telefon a interaktivní tabuli k tomu, aby žáci viděli otázky i možnosti odpovědí. Po natočení QR kódu se odpovědi žáků načtou a ihned jsou k dispozici údaje o tom, jak žáci otázku vyřešili. Toto testování má výhodu v tom, že žáci pohledem na QR kód souseda nemohou opisovat a výsledky jsou vidět ihned po zodpovězení otázky, takže se vše dá ještě při testu dovysvětlit. Žákům se aplikace líbí a na testování se vždy těší.

Mgr. Marie Vítek