Živo za plotem

              V rámci projektu OP VK „Živo za plotem“ se naše školní zahrada hodně změnila k lepšímu.