Lyžařský kurz 2022

     Stejně jako každým rokem, kromě loňského, kdy nebylo možné kvůli nařízení vlády odjet, jsme se letos vydali s žáky sedmých a osmých tříd do Orlických hor do Deštného na lyžařský kurz. Kurzu se zúčastnilo 75 žáků.

   Po příjezdu na chatu Jedlová jsme po dobrém obědě vyrazili na blízký svah rozdělit děti do skupin podle lyžařských dovedností.

       Od pondělí následoval výcvik na lyžích po družstvech.
V polovině týdne jsme jeli s dětmi, kteří už zvládaly jízdu na lyžích i na vleku, do Deštného. Tam si žáci vyzkoušeli sedačkovou lanovku a využili své lyžařské dovednosti na náročnějších sjezdovkách.

      Dvě skupiny začátečníků zůstaly na svahu u chaty a trénovaly jízdu na lyžích.
Odpoledne jsme zrelaxovali lyžováním unavená těla a vyšli si na procházku k místnímu kostelíku a společně se všichni vyfotili.

     Po celý týden probíhaly každý večer přednášky věnované různým tématům- nebezpečí hor a pravidlům chování na sjezdovce, zdravovědy, historii lyžování atd.

     Lyžařský kurz proběhl velmi dobře i přes nutná epidemiologická opatření. Žáci měli možnost být sami, bez rodičů, pouze s třídním kolektivem a učiteli. Bohužel kvůli šíření onemocnění Covid - 19, se nemohla uskutečnit tradiční diskotéka v maskách, ale věřím, že i tak si to na závěr všichni užili při skupinové hře "Den Trifidů", která vyžaduje sebeovládání, psychickou vytrvalost a týmovou spolupráci.

     Děkuji všem instruktorům a paní zdravotnici za veškerou práci a pomoc na lyžařském výcviku.Mgr. Zuzana Valianová