2020/2021

Ministerstvo školství pro tento školní rok zrušilo z důvodu prevence koronavirového onemocnění všechny postupové soutěže, aby se zamezilo promíchání žáků z různých škol. Přes toto omezení několik málo soutěží proběhlo.

 

Místní soutěže  
Šk. kolo on line Olympiády v češtině 1. Alexandra Kovaříková
  2. Markéta Sedláčková
  3. Šárka Mlečková
Sběr šípků 1. Jindřich Kovář
  2. Tibor Foltán
  3. Edita Hrušková
Sběr kaštanů 1. Isabela Studená
  2. Adéla Šmídová
  3. Pavlína Matějková
Šk. kolo on line dějepisné olympiády 1. Filip Doležal
  2. Klára Mlčáková
  3. Markéta Sedláčková