Návštěva kláštera

V říjnu třídy 3.A a 3.B navštívily v rámci výuky Benediktinský klášter Rajhrad. Děti nahlédly do kostela svatého Petra a Pavla, navštívily překrásnou knihovnu, objevily vstupy do tajných chodeb, ke kterým se vážou zajímavé pověsti a nakonec se staly písaři. Měly možnost se ptát na nejrůznější dotazy, které jim byly zodpovězeny odborníkem na slovo vzatým.