Úvod

Úřední dny na ZŠ TGM Rajhrad v době prázdnin jsou každou středu od 9.00 do 12.00 hodin.

Nové Informace o stravování ve školním roce 2024/25 a pokyny.

Dne 28. 6. 2024 (vysvědčení) bude žákům ve třídách rozdán obědový balíček (kuřecí stehno, chléb, pitíčko). Odhlášky je nutné udělat do 23. 6. 2023, na pozdější nebude brán zřetel. H. Klímová, vedoucí ŠJ

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Kritéria pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny

Způsob podání přihlášky do školní družiny

 

 

ZŠ T. G. Masaryka Rajhrad

  • Jsme úplnou základní školou, kterou ve školním roce 2023/2024 navštěvuje 623 žáků, rozdělených do 28 tříd

 

  • Na škole působí celkem 43 učitelů, 18 asistentů pedagoga, 1 školní psycholog, 3 speciální pedagogové, 6 vychovatelek, 9 správních zaměstnanců a 7 zaměstnanců školní jídelny

 

  • Součástí školy je také školní družina, školní klub a školní jídelna

 

 

Kontakty:

ředitelka
Mgr. Veronika Vlasáková
reditel@zsrajhrad.cz 547 230 036
zástupkyně pro 1. st.
Mgr. Kateřina Žilková
zilkova@zsrajhrad.cz 777 938 595
zástupci pro 2. st.
Mgr. Monika Prokešová

prokesova@zsrajhrad.cz

547 230 126
Mgr. Miroslav Hurta
hurta@zsrajhrad.cz

547 230 028

klapka 3

sekretariát
Lenka Gáčová
 

547 230 028

774 315 710

IČO
71000135
Datová schránka
i7zms9b