Zprávy a oznámení

Školní rok 2020/21

Opatření v souvislosti s koronavirovým nebezpečím:

Na rozdíl od jara škola nevydává pro zaměstnavatele rodičů žádná potvrzení o uzavření školy. Rodiče mají postupovat podle následujících pokynů

14. - 30.10. 2020 Na distanční výuku z rozhodnutí vlády přechází celá škola (tedy i I. stupeň). Školní družina nebude v provozu, školní jídelna ano (ale jen pro ty žáky, kteří se prostřednictvím třídních učitelů ve středu 14.10. na obědy během distanční výuky přihlásili). 26. - 30. 10. proběhnou prodloužené podzimní prázdniny. Viz Informace ředitele školy. Můžeme konstatovat, že vládní plán distanční výuky pro polovinu tříd vydržel pouhé dva dny...

12. - 13. 10. 2020 Probíhalo vydávání notebooků na zápůjčku všem žákům II. stupně, jejichž rodiče v dotazníkové anketě uvedli, že doma nemají žádný počítač.

12. - 23. 10. 2020 na II. stupni zavedena distanční výuka pro polovinu tříd, a to takto:

 • 12. - 16. 10. zůstávají doma na distanční výuce žáci 7. a 9. ročníku.
 • 19. - 23. 10. zůstávají doma na distanční výuce žáci 6. a 8. ročníku.
 • 26. - 30. 10. budou pro všechny žáky všech ročníků prodloužené podzimní prázdniny

Žáci na distanční výuce mají automaticky odhlášené obědy. V případě, že o oběd má někdo zájem, nahlásí to den předem pí Klímové a přijde se najíst do školní jídleny ve 13 hodin.

Informace ředitele školy k distanční výuce

5. - 16. 10. 2020 V hudební výchově zrušen zpěv a na II. stupni hodiny tělocviku nahrazeny venkovními pohybovými aktivitami.

5. 10. 2020 měly zahájit činnost kroužky školního klubu. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je jejich konání až do odvolání pozastaveno.

30. 9. 2020 byla uzavřena dobrovolná anketa o vybavení domácností počítačovou technikou. Škola zjišťovala tyto informace pro případné zavedení distanční výuky. Dotazník byl nepovinný a nemusely se vyplnit všechny údaje. Výsledky ankety:

 1. 533 žáků má doma možnost připojení k internetu, 3 žáci tuto možnost nemají          
 2. 519 žáků žije v domácnostech, kde disponují alespoň jedním počítačem nebo notebookem, 16 žáků tuto možnost nemá.          
 3. 224 žáků žije v domácnostech, kde na každé dítě připadá 1 počítač nebo notebook.
 4. 104 žáci žije v domácnostech, kde 1 počítač (notebook) připadá na více dětí.
 5. 180 žáků žije v domácnostech kde 1 počítač (notebook) připadá na více osob (děti i dospělé).

Od 18. 9. 2020 jsou na II. stupni povinné roušky i při vyučování

12. 9. 2020 Naše škola aplikuje Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Od 10. 9. 2020 povinné roušky - Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov. Každý žák tedy bude vstupovat do školy se dvěma rouškami (jednu bude mít na obličeji, druhou - náhradní - bude mít uloženu v igelitovém sáčku v aktovce).

2. 9. 2020 Zpřísněná hygienická pravidla - Sseznamujeme rodiče a rajhradskou veřejnost se zvýšenými hygienickými pravidly na naší škole. Čtěte zde a zde

 

Informace školní jídelny:

Noví zájemci o školní stravování se mohou přihlašovat u pí. Klímové ve dnech školního vyučování vždy v době od 7h do 14h v kanceláři školy Havlíčkova 452, Rajhrad (vyplnění přihlášky a zakoupení čipu - vratná záloha 100 Kč). Ostatní informace naleznete v sekci  školní jídelna - ostatní / informace pro rodiče a ceny obědů.

 

Pomůcky:

Seznam pomůcek pro 1. ročník   

Seznam sešitů (platí ve stejné podobě již od šk. roku 2018/19) pro: 2. ročník   3. ročník   4. ročník   5. ročník   6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník   

 
 
Přijetí do školní družiny - stav k 22. 6. 2020

Do školní družiny byla přijata většina přihlášených žáků. Rodičům žáků, kteří do školní družiny nebyli přijati (důvodem je naplnění kapacity), bude tato skutečnost oznámena písemně doporučeným dopisem do pátku 26. 6. 2020.

Přihlášky do školní družiny na školní rok 2020/21

Přihlášky do školní družiny včetně Potvrzení o zaměstnání naleznete na webu školy v sekci Školní družina. Oba dokumenty prosím vytiskněte, vypište a odevzdejte do 12. června 2020 buďto přímo vedoucí vychovatelce pí Hladké v budově školy na Masarykově ulici (dolní škola), nebo dejte v obálce do schránky školy, která je umístěna na brance u budovy školy na Havlíčkově ulici (horní škola).

 

Organizace školního roku 2020/2021

1. 9. 2020 zahájení školního roku

26. – 30. 10. 2020 podzimní prázdniny

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 vánoční prázdniny

29. 1. 2021 pololetní prázdniny

22. - 28. 2. 2021 jarní prázdniny

1. 4. 2021 velikonoční prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2021 hlavní prázdniny

1. 9. 2021 zahájení školního roku 2021/22

 

Školní rok 2019/20

Vyhlášení ředitelského volna

Ve dnech 29, - 30. 6. 2020 vyhlašuji ředitelské volno.Oznamuji, že v provozu nebude ani školní družina a jídelna. PaedDr. Zdeněk Motlíček, ředitel školy.

Vysvědčení

V pátek 26. června se bude rozdávat vysvědčení. Přijít mohou všichni žáci. Sraz je podle stanoveného rozpisu. Žáci, kteří se dosud osobně neúčastnili vzdělávacích aktivit ve škole, musí před vstupem do školy odevzdat přiložené ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Ukončení akce bude do 8.40 hodin (u 9. tříd do 9.40 hodin). Kdo se předávání vysvědčení nezúčastní, může si ho vyzvednout u třídního učitele v pondělí 29. června, v úterý 30. června či v pondělí 31. srpna mezi 8. - 12. hodinou

Aktuální informace k docházce žáků 6. - 9. ročníků od 8. 6. 2020 

Časový rozpis výuky na budově na Havlíčkově ulici ("horní škola") od 8. 6. 2020

Rozvrh vzdělávacích aktivit 6. - 9. tříd od 8. 6. 2020

Žádost o vrácení přeplatku na úplatě za školní družinu

Od 8. června 2020 mají žáci 6. – 9. ročníků možnost účastnit se vzdělávacích – konzultačních aktivit. Informace k docházce byly ředitelstvím školy poskytnuty prostřednictvím systému Edupage, přihláška k docházce a ke školnímu stravování je možná pouze prostřednictvím systému Edupage, a to do pondělí 1. června 2020. Nepřihlášeným žákům nemusí být osobní účast na výuce umožněna. Další povinností je, aby žáci při prvním vstupu do školy předložili vyplněné čestné prohlášení podepsané rodiči nebo zákonnými zástupci. Ostatní žáci, kteří se dobrovolné výuky neúčastní, pokračují nadále v distanční výuce.

 

Od 11. května začíná dobrovolná docházka do školy pro žáky 9. ročníků a od 25. května pro žáky 1. - 5. tříd. Informace k docházce byly ředitelstvím školy poskytnuty prostřednictvím systému Edupage, a to zvlášť pro rodiče žáků 1. - 5. ročníků a zvlášť pro rodiče 9. ročníků. Přihláška k docházce a ke školnímu stravování je možná pouze prostřednictvím systému Edupage. Nepřihlášeným žákům nemusí být osobní účast na výuce umožněna. Další povinností je, aby žáci při prvním vstupu do školy předložili vyplněné čestné prohlášení podepsané rodiči nebo zákonnými zástupci. Ostatní žáci, kteří se dobrovolné výuky neúčastní, pokračují nadále v distanční výuce.

Aktuální informace k docházce žáků 1. - 5. ročníků od 25. 5. 2020 

Časový rozpis výuky 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 3.B a 3.C od 25. 5. 2020

Časový rozpis výuky 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B od 25. 5. 2020

Časový rozpis a organizace provozu školní družiny od 25. 5. 2020

Informace ředitele školy o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vyhláška MŠMT 211/2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

 

Vážení rodiče,
již pátý den běží naše vzdělávání on-line prostřednictvím systému Edupage. Budeme moc vděčni za dohled nad pravidelným plněním úkolů zadávaných Vašim dětem. Nežádáme, abyste dětem látku vysvětlovali, víme, že mnohdy to ani není možné, ale prosíme o důslednou kontrolu plnění zadaných úkolů. V případě, že budou jakékoli nejasnosti nebo třeba i technické problémy, můžete se bez obav obrátit na příslušné vyučující, a to buď prostřednictvím Edupage, nebo mailem (mailové kontakty na učitele najdete na tomto webu, oddíl Úřední deska - kontakty - konzultační hodiny)
Současně Vás chci informovat o aktivitě České televize, která na 2. programu nabízí vzdělávací vysílání dopoledne pro I. stupeň (odkaz zde) a v brzkém odpoledni pro II. stupeň
Pro ty, co chtějí procvičovat více, než zadáváme, mohu nabídnout tento odkaz.
S díky za spolupráci
Miroslav Hurta, zást. řed.

 

Informace rodičům k mimořádnému opatření – uzavření školy:

 1. U naukových předmětů jsou zápisy z hodin a procvičovací úkoly každodenně žákům zadávány podle rozvrhu hodin prostřednictvím systému Edupage. Rodičům budeme vděčni za dohled nad přípravou žáků. U předmětů výchovného zaměření (například výtvarná výchova a tělesná výchova) výuka neprobíhá.

 2. Úřední hodiny pro veřejnost ve škole budou pouze na budově Havlíčkova každé pondělí a středu od 8 do 10 hodin v kanceláři školy.

 3. V naléhavých případech rodiče mohou kontaktovat vedení školy.

 4. Termín odvolání mimořádných opatření zatím není znám.

 5. Další informace budou poskytovány prostřednictvím systému Edupage a webových stránek školy.

V Rajhradě dne 11. 3. 2020

PaedDr. Zdeněk Motlíček, ředitel školy

 

 

Přihlášení nových strávníků:  Nové strávníky je možné přihlásit v kanceláři školy u pí Klímové  na ul. Havlíčkova 452 v době od 27. do 30. srpna a dále v době školního vyučování od 7- 13 hod. Přihlášku najdete na odkazu níže  a vyplněnou ji přineste s sebou nebo si ji můžete vyplnit na místě. Dále je třeba přinést 100,-- Kč na ČIP. 

Organizace školního roku 2019/2020

2. 9. 2019 zahájení školního roku

29. – 30. 10. 2019 podzimní prázdniny

21. 12. 2019 – 5. 1. 2020 vánoční prázdniny

31. 1. 2020 pololetní prázdniny

17. - 23. 2. 2020 jarní prázdniny

9. 4. 2020 velikonoční prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2020 hlavní prázdniny

1. 9. 2020 zahájení školního roku 2020/21

 

 

Školní rok 2018/19

Rozvrh hodin (pro všechny třídy)

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD  

V okresním kole matematické olympiády se v kategorii 6. tříd umístil v silné konkurenci náš žák Adam Souček na 4. místě. Upřímně k tomuto úspěchu blahopřejeme.

Dne 9.1.2019 se v Pohořelicích konal turnaj v přehazované. Turnaje se zúčastnilo 5 týmů z okolních škol. Družstvo složené ze žáků a žákyň 5. ročníků tento turnaj vyhrálo a postoupilo do okresního finále, které se bude konat 29.1.2019.  

Školu reprezentovali: Doležal Filip, Konečná Lucie, Nohel Viktor, Sukovyč Daniel, Sedláková Klára, Votrubec Jonáš, Studená Adriana, Kavalec Šimon

Žákům gratulujeme a držíme pěsti na dalším turnaji. 

 

 

 

Organizace školního roku 2018/2019

3. 9. 2018 zahájení školního roku

29. – 30. 10. 2018 podzimní prázdniny

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 vánoční prázdniny

1. 2. 2019 pololetní prázdniny

11. - 17. 2. 2019 jarní prázdniny

18. 4. 2019 velikonoční prázdniny

29. 6. – 1. 9. 2019 hlavní prázdniny

2. 9. 2019 zahájení školního roku 2019/20

 

 

 

Školní rok 2017/18

Informační memorandum. Cílem tohoto dokumentu je shrnutí základních informací o zásadách zpracování osobních údajů, kterými se naše organizace řídí a které přijala za účelem zajištění souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“), které je na území ČR účinné od 25.5.2018 a to zejména a s přihlédnutím k čl. 13 nařízení.  

 

 

Školní video

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se náročného natáčení účastnili. Věříme, že se Vám video bude líbit. 

 

Dalšího skvěho výsledků dosáhl Martin Mlečka, jenž se v krajském kole olympiády v českém jazyce, která proběhla 4. dubna v CVČ Brno-Lužánky, umístil na bezkonkurenčním prvním místě. Upřímně blahopřejeme!

22. 3. 2018 se konal okresní přebor sportovní gymnastiky 7.tříd. Naše žákyně  Bernatová K.,  Kavalcová S., Landoriová S., Cogerová L. a Svobodová E vybojovaly 1. místo. v soutěži družstev. V soutěži jednotlivců  obsadila 1.místo Kavalcová Sára 7.B a 2.místo Křižanová Kristýna 7.A 

Velkého úspěchu dosáhl náš žák Martin Mlečka, který se v krajském kole dějepisné olympiády, jež proběhlo v Lužánkách 20. března, umístil na velmi dobrém 4. místě. Zajímavostí je, že z prvních pěti míst čtyři místa obsadili žáci ze škol okresu Brno-venkov.

V úterý 13. března se konalo okresní kolo Soutěže dětských recitátorů v Ivančicích. Adam Řezníček z 5.A se umístil v II. kategorii  (žáci 4. a 5. tříd) na druhém místě a postupuje do krajského kola. Gratulujeme.

V Modřicích se 29. ledna uskutečnilo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Martin Mlečka se zde umístil na 1. místě a postupuje do krajského kola. Srdečně blahopřejeme.

 

Stejně jako loni jsme uspěli v okresním kole dějepisné olympiády, které proběhlo 16. ledna v Tišnově.Náš žák Martin Mlečka se umístil na třetím místě a stejně jako loni postupuje do krajského kola. 

Projekt Global storyline

 Dne 23. 11. 2017 proběhl v Žabčicích již dvanáctý ročník turnaje v malé kopané žáků čtvrtých a pátých ročníků. Na tuto soutěž se přihlásily čtyři základní školy. Naši žáci se hned v prvním zápase stali jasnými favority turnaje, kdy výsledkem 6:0 ukázaly kvalitu našeho týmu a vzápětí ji potvrdili dalším výhrou 9:1. Ve finálovém zápase zvítězili 3:2 a ze Žabčic si odvezli krásné 1. místo. O výsledek se zasloužili žáci: Řezníček Adam, Marčák Tomáš, Pachl Marek, Sukovič Daniel, Potůček Jindřich, Souček Adam, Strobl Vojtěch

Dne 21. 11. 2017 proběhla soutěž ve šplhu na laně, na kterou byli vybráni nejlepší žáci z každého ročníku 2. stupně ZŠ. V soutěži závodilo pět základních škol. Suverénním vítězem se stala domácí škola ZŠ Želešice. Naši žáci si v nabité konkurenci vyšplhali 4. místo. V kategorii jednotlivců se nejlépe umístila Kavalcová Sára, která časem 4, 48 s. vybojovala 1. místo v kategorii dívek sedmých tříd.  O výsledek se zasloužili žáci: Bakalová Denisa, Tauvinkl Jan, Kavalcová Sára, Kubát Pavel, Foretová Jana, Štěpánek Daniel, Doležalová Lenka, Přichystal Dan.

21. 9. se v Želešicích uskutečnil turnaj v minifotbale. Turnaje byl pořádán v rámci okrskového kola, kterého se zúčastnily tři školy (ZŠ Modřice, ZŠ Želešice, ZŠ  Rajhrad). Na prvním místě se umístila ZŠ Modřice se dvěma výhrami, na druhém místě ZŠ Rajhrad s jednou výhrou a jednou prohrou a na třetím místě pořádající škola ZŠ Želešice se dvěma prohrami. 

 

Školní rok 2016/17

V měsíci červnu uskutečnila Česká školní inspekce testování žáků 9.tříd. Naši deváťáci dopadli takto:

- přírodovědná gramotnost úspěšnost 66% (republikový průměr 61%)

- matematika úspěšnost 61% (republikový průměr 52%)

- český jazyk úspěšnost 74% (republikový průměr 65%)

V krajském kole literární soutěže "Požární ochrana očima dětí" se naše žákyně Klára Malinová umístila na 1. místě a Markéta Holečková na 2. místě. Oběma dívkám k tomuto úspěchu srdečně blahopřejeme.

Martinu Mlečkovi se dařilo i v okresním kole pythagoriády, kde v konkurenci žáků základních škol a gymnáziíé našeho okresu obsadil 1. místo.

Vynikajícího úspěchu dosáhl v celorepublikovém kole zeměpisné olympiády Martin Mlečka, který se zde umístil na výborném 7. místě. Upřímně blahopřejeme!

V krajském kole olympiády z českého jazyka dosáhl velkého úspěchu žák 8. třídy Martin Mlečka, který se umístil na vynikajícím 2. místě a postoupil do celorepublikového kola.

V krajském kole literární soutěže "Kyberšikana - bezpečně v kyberprostoru" zvítězila báseň Markéty Holečkové a Nikol Hanreichové ze 6.C.

V krajském kole zeměpisném olympiádě se žák 8.B třídy Martin Mlečka umístil na vynikajícím prvním místě a postupuje do celostátního kola. Blahopřejeme!

Žák 4. třídy Jakub Tioka se v okresním kole recitační soutěže umístil na druhém místě a postoupil do krajského kola. Srdečně k tomuto úspěchu blahopřejeme.

V okresním kole matematické olympiády se Martin Mlečka umístil na 2. místě. Blahopřejeme!

Ve čtvrtek  23. 2. 2017 proběhlo v Modřicích okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovala Kateřina  Marie Hlivová z 9.A, která skončila na výborném 4. místě. Žákyni děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů při dalším studiu.

V okresním kole olympiády v českém jazyce se Martin Mlečka umístil na druhém místě a postupuje do krajského kola. Upřímně Martinovi k tomuto úspěchu blahopřejeme.

Velkého úspěchu dosáhli naši žáci na okresním kole dějepisné olympiády, kde v silné konkurenci základních škol a gymnázií Brno-venkova získali Martin Mlečka z 8.B druhé místo a Patrik Mátl z 9.A čtvrté místo. Oba postupují do krajského kola.

První místo v soutěži Ekoš pro 2.B Zpráva zde.

Oznámení - prevence přenosu žloutenky

 
 
Školní rok 2015/16
 • Základní škola nechala zpracovat almanach k 80.výročí založení školy na ulici Havlíčkova, v němž jsou kapitoly o dějinách školy z let 1935 až po současnost, seznamy absolventů od roku 1936 do současnosti a také černobílé a barevné fotografie. Almanach je k dostání v kanceláři školy na Havlíčkově ulici 452 od pondělí do pátku od 8.00 – 15.00 hod. za 150 Kč.

 

 

Almanach k 80. výročí zřízení měšťanské školy v Rajhradě
ZŠ TGM Rajhrad 1935 – 2015
Rajhrad 2015, Ivo Durec a kolektiv